چه اقداماتی منجر به مثبت شدن بورس و بازار می شود؟

در آخرین کارنامه هفتگی بازار سهام از دیگر بازارها جا مانده است. در آخرین کارنامه ماهانه بازارها نیز بورس با منفی هشت درصد بازدهی از بقیه بازارها عقب مانده است.  اگر دامنه نوسان حذف شود احتمالا روی رقمی تثبیت می‌شوند و بازار نیز سریع‌تر به تعادل می‌رسد. با این حال معاملات با حذف دامنه نوسان مشخص می‌کند تا چه میزانی فروشنده در این نماد‌ها وجود خواهد داشت. به‌طور کلی این سیاست در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث منفی شدن بازار شود، اما در بلندمدت این اتفاق به نفع بازار سهام است.

اقداماتی برای مثبت شدن روند بورس

اقداماتی که اگر انجام شود منجر به تغییر روند بورس می شود:

فروش حقوقی‌ها تا زمان بهبود بازار، صرفا در دامنه‌ مثبت انجام شود.

سهامدار عمده موظف باشد حداقل 60 درصد از سهامش را که در طی یک ماهه گذشته فروخته است ظرف مدت کوتاه و مشخصی خریداری نماید.

مدیریت ریسک مشتریان به خود کارگزاری‌ها واگذار شود و حد اعتباری حداقل معادل 50 درصد پورتفوی تعیین گردد.

سهامداران عمده‌ همه شرکت‌ها ملزم به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی شوند.

تمامی ناشران موظف شوند گزارش پیش‌بینی سود و زیان حسابرسی شده و حسابرسی نشده ارائه نمایند و در صورت انحراف بیش از 20 درصد در پایان سال هیئت مدیره باید پاسخگو باشد.

بعد از ثبات بازار، هرگونه تغییر قانون و یا دستورالعمل باید حداقل 60 روز بعد از تصویب اجرا شود.

تمامی شرکت‌ها موظف شوند طرف مدت 2 روز هرگونه برنامه افزایش سرمایه‌ای خصوصا تجدید ارزیابی دارایی‌ها که تا یکسال آینده را در دستور کار دارند شفاف‌سازی کنند؛ حتی اگر در مرحله ی مقدماتی باشد.

تا زمان بهبود بازار دامنه‌ نوسان سهام، خیلی فوری به منفی 2 درصد و مثبت 2 درصد محدود شود و تمامی شرکت‌ها موظف باشند یک بازارگردان جهت بازارگردانی سهام خود معرفی نمایند.